Sponsors  

  

   

Prvi hrvatski kongres o biosigurnosti i biozaštiti

Detalji

Službena stranica  Prvog hrvatskog kongres o biosigurnosti i biozaštiti s međunarodnim sudjelovanjem (7.12.2017-9.12.2017) je http://www.crobib2017.hr/ .

Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu planira kroz svoj prvi kongres okupiti širu domaću i međunarodnu znanstvenu i stručnu zajednicu koja će u tri dana rada kongresa raspraviti o cijelom nizu tema vezanih uz biosigurnost i biozaštitu.

21st ESCV godišnji sastanak

Detalji

Službena stranica 21og ESCV godišnjeg sastanaka (23.9.2018-26.9.2018) je www.escv2018.com . Stranica sadrži sve informacije o sastanku, uključujući lokaciju, dnevni raspored, kotizacije, upustvo za predavanje abstrakta itd.

Pozivnica u PDF formatu.

   
© Itilla