Sponsors  

  

   

STANDARDIZACIJA METODA ZA ISPITIVANJE OSJETLJIVOSTI MIKROORGANIZAMA NA ANTIMIKROBNA SREDSTVA

Detalji

Poštovani,

Prateći evropske preporuke u oblasti antimikrobne rezistencije pripremili smo potrebne dokumente i materijale, koji će nam olakšati standardizaciju rada u mikrobiološkim laboratorijama BiH, kao i  uključivanje u Evropsku mrežu za praćenje antimikrobne rezistencije.


Obzirom da se nalazimo na početku Nove godine, preporučujemo Vam da planirate nabavku od EUCAST-a preporučenih podloga, diskova i kontrolnih sojeva,  te kombinaciju diskova koji se koriste za dokazivanje antimikrobne rezistencije (ESBL. AmpC, KPC, MBL i OXA-48). Sve navedeno  možete naći u priloženoj dokumentaciji (Breakpoint table v 3.1_selected tables.pdf).
U prilogu se nalazi protokol za disk difuzionu metodu po EUCAST-u.
U februaru planiramo održavanje 3. Radionice na temu standardizacije antibiograma.
S poštovanjem,
    Predsjednica UMBIH
   Acc.prof.dr.Mirsada Hukić

Disk difuziona metoda ispitivanja antimikrobne osjetljivosti (PDF)

CAESAR Manual 2013 (PDF)

EUCAST Reading and interpretation of results (PDF)

Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters (PDF)

   
© Itilla