Sponsors  

  

   

IZVJEŠTAJ SA RADIONICE „NADZOR NAD ANTIMIKROBNOM REZISTANCIJOM, POTROŠNJOM I PODIZANJU SVIJESTI O RACIONALNOJ UPOTREBI ANTIBIOTIKA“

Detalji

Obavještavam Vas da je 6-8 novembra 2013 godine  organizovana radionica „ Nadzor nad antimikrobnom rezistancijom, potrošnjom i podizanju svijesti o racionalnoj upotrebi antibiotika“ pod pokroviteljstvom WHO regionalnom kancelarijom za Evropu u Nacionalnom Instituta za javno zdravstvo i okolinu u Bilthovenu, Holandija, a u saradnji sa Evropskim udruženjem mikrobiologa i infektologa (ESCMID), Univerzitetom u Antwerpenu i Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC) . Ova je radionica organizovana kao dio globalnog plana za podizanje svijesti o racionalnoj potrošnji antibiotika, praćenju i prevenciji rezistencije, te priključenju mreži za praćenje rezistencije u Evropi (CAESAR).

 


Budući da je usvojen strateški akcioni  plan o antimikrobnoj rezistenciji u septembru 2011,
WHO Regionalni ured za Europu i partneri pokrenuli su nekoliko aktivnosti za povećanje
znanja, sposobnosti i svijesti u europskim zemljama da se riješi ova javna prijetnja zdravlju.
Ova zajednička radionica okupila je  tri takve inicijative 1.) nadzor nad  antimikrobnom rezistencijom 2) praćenje antimikrobne potrošnje i 3) organizovanje kampanja za podizanje svijesti o racionalnoj upotrebi antibiotika. Sudionici iz 17 zemalja su imali priliku razmijeniti iskustva sa stručnjacima i učesnicima u njihovom području i iz susjednih zemalja.


CAESAR mreža za praćenje antimikrobne rezistencije u Centralnoj Aziji i istočnoj Europi je zajednička inicijativa Europskog društva za kliničku mikrobiologiju i zarazne bolesti (ESCMID), Nizozemskog Nacionalnog instituta za javno zdravlje i okoliš ( RIVM ) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO ) pokrenuta s ciljem da postupno uspostavi mrežu za nadzor nad  rezistencijom na antibiotike u svim zemljama u Europskoj regiji.
Kako bi se omogućilo prikupljanje i uspoređivanje podataka u cijeloj Europskoj regiji
potrebno je primjeniti jedinstvenu metodologiju ispitivanja, praćenja i izvještavanja o AMR. 

AST (antibiotic sensitivity testing) radionica  imala je za cilj  da upozna učesnike sa standardima u ispitivanju osjetljivosti na antibiotike koji bi se trebali primjenjivati u testiranju uzročnika koji su obuhvaćeni CAESAR-om. Prezentirani su EUCAST standardi na koji su prešle većina laboratorija u Evropskoj regiji. Ovi standardi imaju prednost u odnosu na poredhodne (CLSI),  jer su besplatni i dostupni na web stranici EUCAST-a  i pružaju pomoć korisnica po pitanju eventualnih poteškoća u implementiranju.

Bosna i Hercegovina nije uključena u Evropsku mrežu praćenja antimikrobne rezistencije (AMR), a također, nemamo podataka o ovom problemu ni na nacionalnom nivou. U mikrobiološkim laboratorijama se svakodnevno uočava sve veći porast rezistencije na antibiotike, ali nema adekvatnog sistema praćenja i izvještavanja. WHO je spremna pružiti pomoć u rješavanju ovog problema, ali se predhodno mora poduzeti niz aktivnosti da bi se moglo pristupiti Evropskim mrežama za praćenje rezistencije.

Strategija priključenja mreži bi uključivala sljedeće:
1. Standardizaciju u mikrobiološkim laboratorijama: sve laboratorije bi trebale preći na EUCAST standarde i ispuniti uslove za implementaciju istih (odgovarajuće podloge i antibiotike za testiranje)
2. Obezbjediti ne samo unutrašnju već i vanjsku kontrolu kvaliteta rada (external QC)
3. Uvesti LIS (laboratorijski informacijski sistem) u sve laboratorije
4. Formirati referalnu laboratoriju za antimikrobnu rezistenciju
5. Organizovati edukacije iz oblasti detekcije mehanizama rezistencije, primjene standarda i interpretacije istih
6. Uspostaviti jedinstven sistem unosa i obrade podataka


S poštovanjem,
                                                                               Doc. Dr Amela Dedeić-Ljubović

   
© Itilla