Sponsors  

  

   

Izvještaj i zaključci sa Simpozija i radionice na temu „Praćenje i izvještavanje o izolatima i antimikrobnoj rezistenciji u mikrobiološkoj laboratoriji“

Detalji

U Sarajevu je 27. 02. 2013. godine u KCU Sarajevo u organizaciji Udruženja mikrobiologa u Bosni i Hercegovini, Biomedica d.o.o. i Zavoda „Nalaz“ Sarajevo organizovan Simpozij i radionica na temu „Praćenje i izvještavanje o izolatima i antimikrobnoj rezistenciji u mikrobiološkoj laboratoriji“ .

Simpoziju je prisustvovalo preko 50 učesnika i to mikrobiologa, epidemiologa, infektologa i inžinjera medicinsko laboratorijske dijagnostike.


Teme simpozija su bile sljedeće:

1. Uvodna riječ: Akademik prof.dr. Mirsada Hukić

2. Preporuke sa “2nd Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections (ARHAI) Networks Meeting” ECDC : Prim.dr. Pava Dimitrijević

3. Standardizacija antibiograma i izvještavanje:  Dr. Daria Bekić i Mr.sci.dr. Maida Šiširak

4. Praćenje antimikrobne razistencije:  Dr. Đana Granov

5. Tipizacija bolničkih sojeva bakterija (molekularne metode):  Dr.med. sci. Maja Ostojić i Doc.dr. Amela Dedeić-Ljubović

6. Laboratorijsko izvještavanje: Doc.dr. Nijaz Tihić

7. Epidemiology of Clostridium difficile Infections: Prof.dr. Franz Allerberger

Nakon simpozija održana je radionoca u prostoru OJ Klinička mikrobiologija gdje su se učesnici mogli upoznati sa novim tehnologijama u tipizaciji bakterija i gljiva – Diversilab, te  GenXpert tehnologiji za brzu identifikaciju određenih patogena.


Zaključci simpozija su sljedeći:

1. Kod selekcije antibiotika za testiranje i izvještavanje pridržavati se preporučenih standarda (CLSI, EUCAST). Uvesti selektivno izvještavanje odnosno slijediti najnovije preporuke o prvom izboru i alternativnim (rezervnim) antibioticima.
2. Potrebno  je poznavati rezistenciju na lokalnom nivou (izraditi mape rezistencije), koje trebaju biti standardizirane i urađene po preporukama EUCAST-a/ECDC-a.
3. Vodeći Klinički centri u BiH  bi se  u narednom periodu trebali priključiti EARS mreži za praćenje rezistencije, odnosno izvještavati o izolatima u krvi i likvoru.
3.  Potrebno je u cilju standardizacije metoda ispitivanja osjetljivosti na antibiotike i hemioterapeutike u svakom mikrobiološkom laboratoriju kontrolisati tačnost i pouzdanost testa osjetljivosti  paralelnom upotrebom  seta kontrolnih sojeva poznate osjetljivosti na antimikrobna sredstva. Kontrolne sojeve mikroorganizama treba testirati dnevno, odnosno sedmično ako je u toku 30 dnevnog testiranja bilo manje od 10% odstupanja za svaki antibiotik.
4. Neophodna je reforma pravilnika o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama koji je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH Broj 101 od Srijede 28.11. 2012. godine.

Konstatovano je da postoji niz nedostataka u pravilniku kao što su: lista uzročnika koji će se izvještavati, vrsta uzoraka u kojima će se izolati pratiti, učestalost izvještavanja,  problem filtracije baze podataka da bi se izbjeglo dupliranje u izvještavanju i sl. Zaključeno je da je neophodno što skorije  organizovati sastanak radne grupe koju bi činili predstavnici  iz većih centara u BiH, a koja bi dala konkretne prijedloge i iznjela stav po ovom pitanju. 
Smatramo da su simpozij i radionica bili veoma uspješni i da su omogućili lijepo druženje uz razmjenu znanja i iskustava, koji će nam  pomoći u budućem radu.

S poštovanjem,

Doc.dr. Amela Dedeić Ljubović  

Prezentacije u PDF formatu

Tipizacija bolničkih sojeva bakterija- molekularne metode Dr sc Maja Ostojić

Standardizacija antibiograma i izvještavanje Maida Šiširak

Dr Pava Dimitrijević

Standardizacija i kontrola kvaliteta testiranja antimikrobne osjetljivosti Daria Bekić

Tipizacija bakterija i gljiva DiversiLab Doc. Dr Amela Dedeić-Ljubović

Praćenje antimikrobne restencije dr Đana Granov

Epidemiology of Clostridium difficile - Infections (CDI) Franz Allerberger

 

Lista učesnika

   
© Itilla