Sponsors  

  

   

Nove mogućnosti u identifikaciji mikroorganizama i menadžment biorizika u laboratoriju

Detalji

Udruženje mikrobiologa BiH, u saradnji sa Zavodom za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje NALAZ,  Meda d.o.o. Sarajevo i firmom Bruker, održalo je 18. 05. 2012. godine u Sarajevu radionici na temu  „Nove mogućnosti u identifikaciji mikroorganizama i menadžment biorizika u laboratoriju“.

Učešće u radu radionice uzeli su mikrobiolozi iz 16 mikrobioloških laboratorija iz Bosne i Hercegovine.

Radionicu je otvorila prof.dr. Mirsada Hukić . O MALDI TOF MS tehnologiji govorili su Dr. Leopoldo Dimiziani i Matilda Ivovic iz firme Bruker.  Denis Abramovic je govorio o značaju servisiranja i certifikacije pipeta .


Tema izlaganja dr.sci.med. Amele Dedeić-Ljubović bio je „Menadžment biorizika u laboratoriju“, a edukaciju iz ove oblasti je obavila u Pragu u organizaciji WHO u septembru 2011. godine.
Nakon pauze održana je  Skupština UMBIH. Na skupštini je predsjednica udruženja  prof. dr.Mirsada Hukić podnijela je izvještaj o aktivnostima udruženja u proteklom periodu i finansiski izvještaj. Dr. sci. med. Nijaz Tihić je izvijestio članove UMBIH o održanom 4. euroazijskom kongresu infektologa i mikrobiologa (EACID), koji je održan u Sarajevu od 1.-4. 06. 2011.god.


Skupština je donijela odluku o uključivanju UMBIH u Federaciju evropskih mikrobioloških udruženja (FEMS) i Balkanskog mikrobiološkog društva (Balkan Society for Microbiology, BSM).
Na Skupštini je predsjednici, prof.dr. Mirsadi Hukić, jednoglasno produžen mandat za naredni period.

Smatramo da je radionica bila vrlo uspješna i omogućila je sticanje  novih  saznanja i razmjenu iskustava.

Materijali:

Biosafety Risk assesment 2

Biosafety Risk assesment 3

MALDI Biotyper

Laboratory biosafety manual

Laboratory biorisk management standard

Laboratory biosecurity guidance

Menađment biorizika

 

   
© Itilla