Sponsors  

  

   

Skupština i Simpozijumu „Multidisciplinarni pristup infekcijama genitalnog trakta, nastanku karcinoma i spontanih pobačaja“

Detalji

Udruženje mikrobiologa Bosne i Hercegovine održava godišnju Skupštinu i Simpozijumu „Multidisciplinarni pristup infekcijama genitalnog trakta, nastanku karcinoma i spontanih pobačaja“.


Sastanak će se održati u prostorijama ANUBIH, 04.04.2015. god. sa početkom u 10:30.


DNEVNI RED
10:30 – 12:30    Skupština udruženja mikrobiologa u Bosni i Hercegovini
a.    Izvještaj o radu Udruženja mikrobiologa u Bosni i Hercegovinu u 2014. godini. - izvjestioc prof.dr. Mirsada Hukić. (Preuzimanje izvještaja u pdf-u)
b.    Finansiski izvještaj - izvjestioc prof.dr. Mirsada Hukić.
c.    Prijedlog dopune oblasti mikrobioloških subspecijalizacija.
d.    Prijedlog izmjene Statuta UMBIH- Udruženje mikrobiologa RS
e.    Plan rada za 2015. god.
•    Obaveza laboratorijskog prijavljivanja – Doc.dr. Nijaz Tihić
•    Referentne laboratorije – Doc.dr. Amela Dedejić-Ljubović
•    Standardizacija i akreditacija laboratorija- Mr.dr. Almedina Moro i Mr. Đana Granov
•    Rezultati standardizacije i akreditacije Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Univerzitetski klinički centar Tuzla
•    Kontrola kvaliteta, unutrašnja i vanjska. Među-laboratorijska saradnja
•    Kontinuirana edukacija AMR

12:30 -   Pauza i koktel dobrodošlice
13:00     Simpozijumu

 „Multidisciplinarni pristup infekcijama genitalnog trakta, nastanku karcinoma i spontanih pobačaja“

1.    Prof.dr. Fatima Numanović – Novi pristup patogenezi bakterijske vaginoze
2.    Admir Smailji, dipl ing. Lab. dijagnostike – Prva iskustva  u laboratorijskoj dijagnostici HPV infekcije kod muškaraca.
3.    Mr.dr.med Emir Mahmutbegović - TROMBOFILIJE I TRUDNOĆA

   
© Itilla