Sponsors  

  

   

FEMS

Detalji

Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje mikrobiologa je punopravni član  Federacije evropskih mikrobioloških udruženja (Federation of European Microbiological Societies – FEMS), tako da njeni članovi imaju pravo da apliciraju na FEMS grantove.

20.05. 2014. god. FEMS je lansirao online sistem za podnošenje prijava za FEMS Grant. Prvi grant na koji se  kandidati mogu prijaviti  kroz sistem je Grant za istraživanje (http://www.fems-microbiology.org/). Rok za prijavu Jun 15, 2014.

 


Preporučujem našim mladim kolegama da iskoriste ovu jedinstvenu priliku i da svoja istraživanja urade u nekom velikom mikrobiološkom istraživačkom centru.


S poštovanjem,
Prof.dr. Mirsada Hukić

FEMS certifikat (PDF)

   
© Itilla