Sponsors  

  

   

Izvještaj i zaključci sa Simpozija i radionice na temu „Praćenje i izvještavanje o izolatima i antimikrobnoj rezistenciji u mikrobiološkoj laboratoriji“

Detalji

U Sarajevu je 27. 02. 2013. godine u KCU Sarajevo u organizaciji Udruženja mikrobiologa u Bosni i Hercegovini, Biomedica d.o.o. i Zavoda „Nalaz“ Sarajevo organizovan Simpozij i radionica na temu „Praćenje i izvještavanje o izolatima i antimikrobnoj rezistenciji u mikrobiološkoj laboratoriji“ .

Simpoziju je prisustvovalo preko 50 učesnika i to mikrobiologa, epidemiologa, infektologa i inžinjera medicinsko laboratorijske dijagnostike.

Opširnije: Izvještaj i zaključci sa Simpozija i radionice na temu „Praćenje i izvještavanje o izolatima i...

Nove mogućnosti u identifikaciji mikroorganizama i menadžment biorizika u laboratoriju

Detalji

Udruženje mikrobiologa BiH, u saradnji sa Zavodom za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje NALAZ,  Meda d.o.o. Sarajevo i firmom Bruker, održalo je 18. 05. 2012. godine u Sarajevu radionici na temu  „Nove mogućnosti u identifikaciji mikroorganizama i menadžment biorizika u laboratoriju“.

Učešće u radu radionice uzeli su mikrobiolozi iz 16 mikrobioloških laboratorija iz Bosne i Hercegovine.

Radionicu je otvorila prof.dr. Mirsada Hukić . O MALDI TOF MS tehnologiji govorili su Dr. Leopoldo Dimiziani i Matilda Ivovic iz firme Bruker.  Denis Abramovic je govorio o značaju servisiranja i certifikacije pipeta .

Opširnije: Nove mogućnosti u identifikaciji mikroorganizama i menadžment biorizika u laboratoriju

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom – izazov za liječnike i znanstvenike

Detalji

Različiti aspekti  izučavanja Hantavirusa i hemoragijske vrućica sa bubrežnim sindromom (mišije groznice) predstavljaju izazov za naučnike iz različitih oblasti biomedicine, ekologije, geografije, prirodnih nauka, itd. Istovremeno hemoragijska vrućica sa bubrežnim sindromom predstavlja rastući javno-zdravstveni problem u mnogim evropskim zemljama.

U cilu riješavanja nekih od aktualnih problema iz ove oblasti, HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, Razred za medicinske znanosti, Odbor za alergologiju, kliničku imunologiju i biološke preparate i HRVATSKO DRUŠTVO ZA INFEKTIVNE BOLESTI HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA, Sekcija za imunologiju infektivnih bolesti organiziraju Simpozij „Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom – izazov za liječnike i znanstvenike“, koji će se održati 07.11.2012. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu (http://info.hazu.hr)  .
U organizaciji Sekcije za imunologiju infektivnih bolesti, Hrvatskog društva za infektivne bolesti,  okviru 3rd Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection na sekciji „Hemorrhagic fevers“ učestvovat  će eminentni stručnjaci koji se bave problemom hemoragijskih vrućice. Sekcija  „Hemorrhagic fevers“ će se održati 09.11.2012. u Dubrovniku (http://www.seec2012.com/program-overview/ ).

 S poštovanjem,
                            Predsjednica Udruženja mikrobiologa BiH
                            Prof.dr. Mirsada Hukić

Održan II Simpozijum - Molekularna dijagnostika spolno prenosivih infekcija

Detalji

U organizaciji Udruženja mikrobiologa Bosne i Hercegovine i Zavoda za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje “NALAZ”,  16. 12. 2011. god. u Sarajevu, održan je II Simpozijum posvećen izučavanju spolno prenosivih bolesti pod nazivom: „Molekularna dijagnostika spolno prenosivih infekcija“.

Opširnije: Održan II Simpozijum - Molekularna dijagnostika spolno prenosivih infekcija

   
© Itilla