Sponsors  

  

   

FEMS

Detalji

Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje mikrobiologa je punopravni član  Federacije evropskih mikrobioloških udruženja (Federation of European Microbiological Societies – FEMS), tako da njeni članovi imaju pravo da apliciraju na FEMS grantove.

20.05. 2014. god. FEMS je lansirao online sistem za podnošenje prijava za FEMS Grant. Prvi grant na koji se  kandidati mogu prijaviti  kroz sistem je Grant za istraživanje (http://www.fems-microbiology.org/). Rok za prijavu Jun 15, 2014.

Opširnije: FEMS

POZIV NA SARADNJU MIKROBIOLOŠKIH INSTITUTA, ZAVODA I LABORATORIJA U BIH

Detalji

Poštovane kolegice  kolege,

Bosnu i Hercegovinu je zadesila nova nesreća u obliku poplava, klizišta i posljedičnih velikih nesreća i steta. Obzirom na izuzetno tesku higijensko epidemiolosku situaciju, moramo biti spremni na povečano angazovanje laboratorija. Pred mikrobioloskim laboratorijama je izuzetno težak zadatak da na vrijeme prepoznaju nove patogene, kao i stare poznate uzročnike zaraznih bolesti, sa i bez epidemijskog potencijala.
Svjesni smo da su laboratorije u BiH različito opremljene i osposobljene za ovako velike izazove. Zbog navedenog, pozivam kolegice i kolege na saradnju, razmjenu informacija, pomoć u testovima i reagensima i u konačnoj identifikaciji uzročnika. Molim Vas da nas izvijestite o situaciji u Vasoj laboratoriji i informacijama koje želite da podijelite sa kolegama preko web stranice. Obzirom da je sada kasno i neracionalno da svi nabavljamo iste testove (npr.serume za salmonele, sigele, itd.) možemo se dogovoriti da oni koji ih već imaju vrše konačnu identifikaciju za druge.
Smatram da nam novonastala situacija nalaze da se čvrsce povežemo, pomažemo i ako je potrebno potražimo pomoć kolega iz inostranstva.

Opširnije: POZIV NA SARADNJU MIKROBIOLOŠKIH INSTITUTA, ZAVODA I LABORATORIJA U BIH

STANDARDIZACIJA METODA ZA ISPITIVANJE OSJETLJIVOSTI MIKROORGANIZAMA NA ANTIMIKROBNA SREDSTVA

Detalji

Poštovani,

Prateći evropske preporuke u oblasti antimikrobne rezistencije pripremili smo potrebne dokumente i materijale, koji će nam olakšati standardizaciju rada u mikrobiološkim laboratorijama BiH, kao i  uključivanje u Evropsku mrežu za praćenje antimikrobne rezistencije.

Opširnije: STANDARDIZACIJA METODA ZA ISPITIVANJE OSJETLJIVOSTI MIKROORGANIZAMA NA ANTIMIKROBNA SREDSTVA

Zaraze koje prijete Bosni i Hercegovini u toku i poslije poplava

Detalji

Katastrofalne poplave koja su zahvatila Bosnu i Hercegovinu prouzrokovale su patnju i bol ljudi, odnijele su brojne ljudske živote, pokrenule klizišta, razrušile domove, te nanijele ogromne štete, i onako slaboj, ekonomiji zemlje. Stotine hiljada ljudi je evakuisano iz svojih domova, od kojih se mnogi neće imati gdje vratiti nakon povlaćenja vode. Infrastruktura zemlje uključujući: vodosnabdijevanje,  kanalizacionu mrežu, putni i željeznički saobračaj, elektrosnabdijevanje itd., u pojedinim dijelovima zemlje je oštećena ili potpuno uništena, što je dodatno otežalo život ljudi. Preko milion ljudi je ostalo bez vode, dovoljne količine hrane i lijekova.

Opširnije: Zaraze koje prijete Bosni i Hercegovini u toku i poslije poplava

IZVJEŠTAJ SA RADIONICE „NADZOR NAD ANTIMIKROBNOM REZISTANCIJOM, POTROŠNJOM I PODIZANJU SVIJESTI O RACIONALNOJ UPOTREBI ANTIBIOTIKA“

Detalji

Obavještavam Vas da je 6-8 novembra 2013 godine  organizovana radionica „ Nadzor nad antimikrobnom rezistancijom, potrošnjom i podizanju svijesti o racionalnoj upotrebi antibiotika“ pod pokroviteljstvom WHO regionalnom kancelarijom za Evropu u Nacionalnom Instituta za javno zdravstvo i okolinu u Bilthovenu, Holandija, a u saradnji sa Evropskim udruženjem mikrobiologa i infektologa (ESCMID), Univerzitetom u Antwerpenu i Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC) . Ova je radionica organizovana kao dio globalnog plana za podizanje svijesti o racionalnoj potrošnji antibiotika, praćenju i prevenciji rezistencije, te priključenju mreži za praćenje rezistencije u Evropi (CAESAR).

Opširnije: IZVJEŠTAJ SA RADIONICE „NADZOR NAD ANTIMIKROBNOM REZISTANCIJOM, POTROŠNJOM I PODIZANJU SVIJESTI O...

   
© Itilla